Devadesát procent zahrádkářů nevědomky dělá chyby při sázení česneku, což má za následek menší hlavy. Zatímco menší cibulky nepostrádají chuť, může být obtížné s nimi manipulovat. Tato diskuse se nezaměří na rozdíl mezi ozimými a jarními odrůdami, ale spíše na faktory, které vedou k podměrečné velikosti cibulí česneku, což výrazně snižuje celkovou produkci.

Výběr sadebního materiálu:

Základem pro pěstování robustního česneku je výběr sadebního materiálu. To, co zaseješ, určuje, co sklidíš. Nejde však jen o kvalitu jednotlivých zubů, ale také o několik přehlížených hledisek.

Původ sadebního materiálu:

V ideálním případě by cibule česneku určené k extrakci stroužku měly pocházet ze stejné oblasti jako místo výsadby. I když je odrůda klimaticky vhodná, potřebuje čas, než se aklimatizuje, což může vést k podměrečné velikosti cibulí při první sklizni.

Výběr nehtů:

Pro zimní množení česneku se upřednostňují cibule se čtyřmi nebo méně stroužky. Výběr pouze segmentů z vnějších řad zajišťuje ideální materiál pro jarní výsadbu, protože vnitřní stroužky obecně vytvářejí menší cibule, zejména pro jarní výsadbu.

Osvěžující rostlinný materiál:

Vzhledem k tomu, že rozmnožování česneku je vegetativní, genetická informace se v průběhu času hromadí, což vyžaduje periodickou obnovu materiálu. Neznamená to však výměnu žárovek se sousedy; Na druhou stranu uložení stonků květin pro sběr cibulí tento proces usnadňuje.

Místo výsadby:

Kromě toho, že česnek vyžaduje otevřené, slunné místo, potřebuje správné střídání plodin. Opětovná výsadba na stejném místě nebo po příbuzných plodinách, jako je cibule, může zastavit růst cibule.

Požadavky na sólo:

Lehká, úrodná půda s pH nad 7 je ideální pro pěstování česneku. Příprava záhonů zahrnuje zapracování kompostu, písku a popela, aby byly zajištěny ideální podmínky pro pěstování.

Hloubka výsadby a vzdálenost:

Přestože se shoduje, že mezi zuby je vzdálenost 8 cm, dochází k nejasnostem ohledně hloubky výsadby. To se liší v závislosti na typu půdy a na tom, zda se použije další písek. Správné rozestupy jsou zásadní, protože jarní odrůdy často vyžadují těsnější výsadbu než velké nebo zimní odrůdy.

Stručně řečeno, vyhnout se běžným chybám při pěstování česneku, od výběru vhodného sadebního materiálu po pochopení požadavků na půdu a rozestup, je zásadní pro dosažení robustního růstu cibulek a maximalizaci výnosů.